En meer...

MS Office

Ik durf te zeggen dat ik een bovengemiddelde kennis heb van de MS Office-applicaties, inclusief MS Access en VBA. Daar heb ik regelmatig wat aan. Bijvoorbeeld om een projectleider die zijn resourceplanning in Excel heeft gemaakt te helpen omdat hij een paar slimme formules nodig heeft om de juiste tellingen te kunnen doen.
Of om een kleine tool te schrijven in VBA waarin een Excel matrix automatisch wordt omgezet in een inputbestand. Dat scheelt veel tijd als dat bestand een paar duizend regels telt.
Eén voorbeeld heb ik hier toegevoegd: de clickable presentatie. Een presentatie met een interactieve inhoudsopgave, zodat u tijdens de presentatie kunt besluiten welke onderwerpen wel en niet aan bod moeten komen.
Handig voor presentaties die vaker worden gegeven, voor wisselend publiek met wisselende interesses. Of als vorm voor opleidingsmateriaal, zodat de docent tijdens de les kan besluiten of bepaalde stof herhaald of juist overgeslagen moet worden.